MellsaVind
- ekonomisk förening   
   

    

Startsida         

Aktuellt

Föreningen

Styrelsen

Produktion 

Bilder            

Länkar

Medlems-information  

Köpa eller sälja andel?

Välkommen till MellsaVind!

Föreningen är ägare till ett vindkraftverk i Dömmesta, Stora Mellösa, i Örebro kommun och har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att äga, driva och förvalta vindkraftanläggningen. Medlemmarna nyttjar föreningens tjänster genom att få avkastning baserad på producerad el och investerat kapital. Föreningen har sitt säte i Stora Mellösa, Örebro kommun.

  Se Aktuellt för nyheter.

Ekonomirapport för kvartal 3 2022 finns i medlemsinformationen

© Anders Åkerling

 Sidan uppdaterad: 2022-12-21